¨ Jan's Cact Page ¨

 

 © 2004 & 2015 Jan Vaněček


Rebutia pygmaea 


Další fotografie:
obr.02 (f. SE62 Rio Iruya, Arg.) , obr.03 (f. SE62) , obr.04 (f. SE62, foto z přírody: V.Šeda)  
obr.05
(f.MN0031 Tilcara, Arg., foto: V.Šeda) - obr.6 (f. RH1346)

Pozn.:  Jedná se o extrémně variabilní druh vyskytující se v přírodě na mnohých lokalitách 
Argentiny a Bolívie.
Charakteristická jsou žebra rozdělená do hrbolů, poměrně hluboké brázdy a sytě barevné květy. V prvotním popisu se mluví pouze o květech barvy červené, ale ve skutečnosti je jejich barevnost daleko pestřejší, mohou být světleji i tmavěji červené, červenooranžové až 
tmavě purpurové, ale i třeba bílé. Též velikost květů je různá, pohybuje se většinou mezi 
2-4 cm v průměru , nitky mohou být růžové až purpurové, prašníky nažloutlé. Okrajové trny v počtu 8 -12 jsou většinou přitisknuté k tělu, někdy mírně odstávající, výjimečně nevyloučena přítomnost středového trnu, který je však velmi krátký a křehký. 
Okruh
R.haagei se naproti tomu vyznačuje daleko jemnějšími žebry a květy v bledých pastelových barvách. Zajímavé postavení mezi oběma skupinami zaujímají rostliny z okruhu R.orurensis
které se jeví ve většině znacích jakoby přechodová forma.
Dnes již existuje obrovské množství sběrových čísel R.pygmaea a tyto sběry se od sebe mohou
poměrně výrazně lišit.